VIDEO: Bạn đọc ủng hộ gần 79 triệu đồng cho 2 cháu Cao Huỳnh Dạng và Cao Dĩnh11/08/2022