VIDEO: Ghi nhận ngày đầu tiên triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử mẫu mới tại Khánh Hòa02/07/2022