VIDEO: Đấu tranh quyết liệt với hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái03/07/2022