VIDEO: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với tàu cá16/05/2022