VIDEO: Nhiều hoạt động quảng bá Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam năm 202208/05/2022