VIDEO: Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông08/05/2022