VIDEO: Làng nghề Trường Sơn công bố các sản phẩm được chế tác trong đợt dịch Covid-1902/04/2022