VIDEO: Hành trình khám phá, trải nghiệm tham quan quảng bá văn hóa, du lịch tại Khánh Hòa của các Đại sứ Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022