VIDEO: Dấu ấn tuổi trẻ Công an tỉnh Khánh Hòa, vì bình yên cuộc sống của nhân dân22/04/2022