VIDEO: Triệt xóa đường dây chuyên cung cấp ma túy tại Nha Trang21/02/2022