VIDEO: Báo Khánh Hòa và các đơn vị thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo19/01/2022