VIDEO: Báo Khánh Hòa cùng các đơn vị trao 500 phần quà cho người dân khó khăn18/01/2022