VIDEO: Phát động và trồng 2.000 cây rừng ngập mặn ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu12/12/2021