VIDEO: Đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Khánh Hòa sau 2 năm25/11/2021