VIDEO: Tàu Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng Quốc tế Cam Ranh thăm Việt Nam01/10/2021