VIDEO: Công an Khánh Hòa chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 925/10/2021