VIDEO: Trao tặng thiết bị hỗ trợ học trực tuyến cho học sinh nghèo20/09/2021