VIDEO: Một năm tù cho đối tượng "chống người thi hành công vụ" trong phòng chống dịch Covid-1930/09/2021