VIDEO: Mang tiếng hát đến nơi tuyến đầu chống dịch01/09/2021