VIDEO: Báo Khánh Hòa và Công ty TNHH Tony Tùng Lâm 1 trao 100 phần quà cho người dân xã Suối Cát25/09/2021