VIDEO: Báo Khánh Hòa và các đơn vị tài trợ trao 30 suất học bổng cho các học sinh khó khăn13/09/2021