VIDEO: Xử phạt trường hợp cung cấp thông tin giả mạo xúc phạm lực lượng phòng chống dịch07/08/2021