VIDEO: Vạn Ninh triển khai nhiều giải pháp vừa chống dịch, vừa đảm bảo đời sống người dân03/08/2021