VIDEO: Siết chặt các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-1915/08/2021