VIDEO: Nha Trang tăng cường biện pháp hạn chế người dân ra khỏi nhà khi không cần thiết01/08/2021