VIDEO: Nha Trang quyết tâm sớm kiểm soát được dịch bệnh