VIDEO: Lãnh đạo tỉnh thăm 2 chốt bảo vệ "vùng xanh" tại TP. Nha Trang14/08/2021