VIDEO: Xử lý nghiêm đối tượng vi phạm giao thông và Chỉ thị 16 trong phòng chống dịch Covid-1923/07/2021