VIDEO: Những phụ nữ thầm lặng ngày đêm "tiếp lửa" chống dịch31/07/2021