VIDEO: Những "chiến sĩ" nơi tuyến đầu chống dịch25/07/2021