VIDEO: Lãnh đạo tỉnh làm việc với thị xã Ninh Hòa và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ ở Nha Trang18/07/2021