VIDEO: Khánh Hòa nỗ lực tạo "luồng xanh" cho vận tải hàng hóa28/07/2021