VIDEO: Hiến máu tình nguyện giữa mùa dịch17/07/2021