VIDEO: Nghiêm túc thực hiện tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19