VIDEO: Ngày đầu kỳ thi vào lớp 10 năm 202103/06/2021