VIDEO: Tạm giữ đối tượng chống người thi hành công vụ01/05/2021