VIDEO: Khánh Vĩnh hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước tiến độ đề ra29/05/2021