VIDEO: Khởi tố 7 đối tượng mang hung khí đánh nhau tại cầu Phong Châu07/04/2021