VIDEO: Tăng cường tuyên truyền, vận động hộ nuôi lồng bè di dời đến vùng nuôi quy định23/01/2021