VIDEO: Làng đúc đồng trăm tuổi "đỏ lửa" vào vụ Tết24/01/2021