VIDEO: Ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII15/12/2020