VIDEO: Người dân và các trường học dọn dẹp sau lũ02/12/2020