VIDEO: Báo Khánh Hòa phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo08/12/2020