VIDEO: Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII13/10/2020