VIDEO: Ngày đầu kỳ thi thi tốt nghiệp THPT ở Khánh Hòa09/08/2020