VIDEO: Chăm lo tốt đời sống công dân tại khu cách ly14/08/2020