VIDEO: Lễ gắn biển tàu dầu 50.000 tấn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII28/07/2020