VIDEO: Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-202512/06/2020