VIDEO: Tặng máy phun nước rửa tay và dung dịch sát khuẩn cho các trường học ở Nha Trang11/05/2020