VIDEO: Bạn đọc ủng hộ hơn 60 triệu đồng cho em Nguyễn Ngọc Thanh Huyền29/05/2020